Genç
Araştırmacılar
Kongresi

28-30 Haziran 2021

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi: 29 Mart 2021
Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi: 3 Haziran 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Haziran 2021
Kabul Edilen Bildiriler için Son Kayıt ve Ödeme Tarihi: 18 Haziran 2021
Kongre Programının İlanı: 24 Haziran 2021
Kongre Tarihi: 28-30 Haziran 2021