Genç
Araştırmacılar
Kongresi

28-30 Haziran 2021

Bildiri Gönderimi
Bildiri Formatı

Tek yazarlı çalışmalarda, tüm süreç bildiri sahibi ile ilerlemekte, ortak yazarlı çalışmalarda ise bir sorumlu yazar süreci yönetmektedir. Sorumlu yazar bildiriyi kongreye göndermekten, yazışmaları takip etmekten, kabul sürecine ilişkin diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabul alınması halinde kayıt yaptırmaktan sorumludur. Bildiri ortak yazarlarından en az biri lisansüstü öğrenci olmak zorundadır.
Kongreye özet gönderimi ve bildirilerin sunum dili Türkçe, İngilizce, Kazakça, Kırgızca ve Özbekçedir.
Kongreye tamamlanmış çalışmaların yanında henüz devam eden çalışmalar da özet olarak gönderilebilir. Tamamlanmamış çalışmaların bildiri sunumuna kadar tamamlanması beklenmektedir.
Kongreye gönderilecek bütün özetlerin aşağıdaki linkten ulaşılabilecek özet şablonuna uygun yazılması gerekmektedir.
Özet şablonu için tıklayınız.

Bildiri Gönderme

Formata uygun olarak hazırlamış olduğunuz bildiriyi gencarastirmacilar@gazi.edu.tr e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Kongreye katılım kuralları kapsamında yazarlardan birinin (tek yazarlı ise bu yazarın) öğrenci belgesini de e-postaya ekleyerek göndermeniz gerekmektedir. E-devletten alınan belgeler de kabul edilmektedir.

Bildiri Kitapları

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi bildiri özet metinleri, kongre öncesinde temalarına uygun bir şekilde kategorize edilerek “Bildiri Özetleri E-Kitabı”nda yayımlanacaktır. Ayrıca kongre sonrasında bildiriler, yazarların isteği doğrultusunda tam metine dönüştürülerek “Bildiri Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır.

Kayıt ve Ödeme
Kongre Kayıt Ücretleri*
1. Bildiri150 TL
2. Bildiri150 TL
Dinleyici**Ücretsiz

* Bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilir. Katılım ücreti bildiri başına ödenir. Bildirinin tüm yazarlarına katılımcı sertifikası düzenlenir.
**Kongredeki tüm etkinliklere dinleyici katılımı ücretsizdir. Dinleyici katılımcılara katılım sertifikası düzenlenmez.

Kongre Kayıt İptali

Kongreye katılmaktan vazgeçen araştırmacılar, kayıt iptalini 23.06.2021 tarihinden önce gerçekleştirmek zorundadır. Bu durumda kayıt ücretleri araştırmacılara iade edilir. Bu tarihten sonra kayıt iptali ve ücret iadesi mümkün değildir.